Mobil 2

Behandling med KBT

KBT handlar om hur tankar, känslor, handlingar samt kroppens fysiologi inbördes påverkar varandra. Tonvikten läggs på samspelet mellan individen och dess omgivning, här och nu. Det sker ett aktivt och problemlösande samarbete mellan dig som klient och mig som terapeut utifrån tydligt uppsatta mål. En KBT-behandling är vanligtvis 5-20 sessioner. KBT har ett starkt forskningsstöd inom en mängd områden.

KBT i kombination med akupunktur

I behandlingen används förutom KBT, akupunktur med inriktning mot stressrelaterad ohälsa samt mindfulness.

Jag erbjuder behandling för:

  • Stressrealterad ohälsa, utmattningssyndrom
  • Depression
  • Sömnsvårigheter
  • Olika former av ångest – panikångest, paniksyndrom, specifika fobier, generaliserad ångest, hälsoånges, social fobi
  • Relationsproblem, livskriser, sorg
  • Akuta trauman
  • Tinnitus, migrän, spänningshuvudvärk

Välkommen!

KBT Carina Göök
Östra Långgatan 38
432 41 Varberg

carinagook@gmail.com
tfn +46 (0)70-794 07 01

KBT Carina Göök
Ringvägen 81
432 41 Varberg

carinagook@gmail.com
tfn +46 (0)70-794 07 01

KBT Behandling Varberg - Carina Göök