Mobil 2

KBT Carina Göök i Varberg!

Kognitiv beteendeterapi  (KBT)  är en evidensbaserad psykoterapeutisk behandlingsmetod som fokuserar på sambandet mellan tankar, känslor, fysiska reaktioner och handlingar/beteende. Tonvikt ligger på här och nu och KBT hjälper dig att genomföra förändringar eller att nå ett mål. 

KBT är en verksam terapi t ex vid stress, ångest, oro, nedstämdhet eller sömnproblem.

Välkommen!

KBT Carina Göök
Ringvägen 81
432 41 Varberg

carinagook@gmail.com
tfn +46 (0)70-794 07 01

KBT Varberg - KBT behandling hos psykoterapeut Carina Göök i Varberg