Mobil 2

Integritetspolicy (GDPR)

Så hanterar KBT Carina Göök dina personuppgifter

KBT Carina Göök respekterar din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur jag behandlar dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som KBT Carina Göök behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas samt dina rättigheter.

Personuppgiftsansvarig

KBT Carina Göök (org.nr. xxxxx-xxxx) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du några frågor rörande behandling av dina personuppgifter vänligen maila till carinagook@gmail.com

Vems uppgifter behandlar vi?

KBT Carina Göök hanterar kunders uppgifter i och med att jag har en relation i form av försäljning av tjänster. Jag hanterar alltid all personinformation med största sekretess och med diskretion.

Hur använder och skyddar vi personuppgifter?

1. Vad använder vi dina personuppgifter till?
I samband med att vi har möte, mejlar eller ringer så noterar jag vad vi kom överens om, eller när vi eventuellt skulle kontaktas nästa gång. 

2. Vilka personuppgifter kan vi komma att samla in?
Namn, E-postadress, Mobiltelefonnummer.

3. Hur har vi samlat in dina personuppgifter?
När jag på något sätt kontaktat och ska ha en vidare dialog så registrerar jag ditt namn, E-postadress och mobilnummer. 

4. Med vem delar jag informationen?
Jag delar dina personuppgifter i mitt kundregister samt faktureringsprogram.

5. Vilka rättigheter har du?

  • Radering av personuppgifter: Du kan begära att dina personuppgifter raderas när som helst.
  • Rätt att göra invändning: Du har rätt att invända mot att jag använder dina personuppgifter.
  • Rättelse av personuppgifter: Du har rätt att begära att jag korrigerar eller raderar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga.
  • Tillgång till dina personuppgifter – registerutdrag: Du har rätt att få tillgång till de kategorier av personuppgifter jag bearbetar som gäller dig, via ett registerutdrag.


6. Hur länge behåller jag informationen?
Jag arbetar ofta länge med mina kunder, därav att kunderna är återkommande köpare av mina tjänster.
Om du kontaktar mig och önskar att dina uppgifter raderas gör jag det om jag inte är skyldiga att behålla informationen enligt lagen.

Laglig grund

För att vi som företag ska kunna spara olika individers personuppgifter måste vi ha en laglig grund för detta.  Om jag inte har laglig grund, kan jag inte behandla dina personuppgifter. Det finns sex stycken lagliga grunder under GDPR, och två av dem är aktuella för mig på KBT Carina Göök:
Samtycke – Du som person har gett mig din uttryckliga tillåtelse att hantera dina personuppgifter för vissa ändamål som du tydligt fått information om. Detta ska med fördel vara skriftligt. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke och då måste vi sluta med den specifika behandlingen.
Avtal – Du/ni har ingått ett avtal med mig. Jag får hantera dina/era personuppgifter för att uppfylla de villkor som finns i avtalet.

Tillsynsmyndighet

Om du anser att KBT Carina Göök på något sätt brutit i min hantering av dina personuppgifter kan du anmäla detta till Datainspektionen. De är tillsynsmyndighet över personuppgiftsbehandling och dataskydd.
Kontaktuppgifter: Telefon: 08-657 61 00, E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Adress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

KBT Carina Göök
Östra Långgatan 38
432 41 Varberg

carinagook@gmail.com
tfn +46 (0)70-794 07 01

KBT Carina Göök
Östra Långgatan 38
432 41 Varberg

carinagook@gmail.com
tfn +46 (0)70-794 07 01